Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси
ЧОДА
ЧОР
ЧМР
ns-hotel.com.ua

Назад

Інформація щодо розкриття змісту фінансової звітності державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» за 9 місяців 2018 року

1. Контактна інформація

ЄДРПОУ - 33460802

Адреса - Україна,16000,Чернігівська область, м.Новгород-Сіверський, вул. Монастирська,2-а

Штатна чисельність, осіб - 20

2. Керівництво

Прізвище,ім’я, по батькові

Багнюк Лариса Миколаївна

Посада

директор

Контракт

 01.04.2016

Строк дії Контракту

З 01.04.2016 – 01.04.2019

 

 

 

 

 

 

3. Основна діяльність

Державне комерційне підприємство «Готель «Слов’янський» створене згідно з розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 08.06.2005 №145 «Про затвердження Статуту державного підприємства     «Готель «Слов’янський». Управління капітального будівництва облдержадміністрації призначений органом управління ДКП «Готель «Слов’янський». Майно підприємства є державною власністю України і закріплено за ним згідно з розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 20.06.2008 №223 «Про передачу органом управління підприємства майна до статутного фонду ДКП «Готель «Слов’янський».

Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень.

Види діяльності підприємства за КВЕД-2010:

55.10 Діяльність готелів і подібних   засобів тимчасового розміщування;

56.10 Діяльність ресторанів,надання послуг мобільного харчування;

56.30 Обслуговування напоями;

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Згідно зі статутом державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» основним видом діяльності є діяльність готелів і подібних   засобів тимчасового розміщування та допоміжні, з надання послуг ресторану та бару          з забезпеченням мобільного харчування і напоями, послуги пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, місць для відпочинку та розваг, послуги перукарні та салону краси.

Готель має 30 номерів на 60 місць для тимчасового проживання, в тому числі: чотирьохмісних – 2, двомісних – 4, одномісних – 24, також є ресторан на дві зали та бар на 100 посадочних місць.     

4. Фінансово-економічні показники за 9 місяців 2018 року

Основні показники діяльності

Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» 

                                                                                                                                    (тис. грн)                                         

Назва показника

Факт наростаючим підсумком за 9 місяців 2018

План ІІІ квартал 2018

Факт ІІІ квартал 2018

Відхилення,  +/-

Виконання, %

Минулий рік

Поточний рік

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1576

1478

786

264

264

74,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

4861

4728

1728

1601

127

92,7

Витрати на сировину і основні матеріали

484

352

139

169

30

121,6

Витрати на паливо та електроенергію

85

114

20

0

20

0

Адміністративні витрати

224

219

112

70

42

62,5

Витрати на з

868

839

401

293

108

73,1

Матеріальні витрати, у тому числі:

1 000

876

349

309

(40)

88,5

витрати на сировину та основні матеріали

484

352

139

169

30

121,6

витрати на паливо та енергію

516

524

210

140

(70)

66,7

Витрати на оплату праці

625

557

388

204

(184)

52,6

Відрахування на соціальні заходи

156

156

85

52

(33)

61,2

Амортизація

4 032

4 023

1 344

1 341

(3)

99,8

Інші операційні витрати

152

236

75

72

(3)

96,0

Усього витрат

5 965

5 848

2 241

1 978

(263)

88,3

Середньооблікова кількість штатних  працівників

17

 

20

 

 

3

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного   працівника                       

2592,59

2872,22

 

 

279,63

 

Чистий збиток

4119

4161

1191

1162

29

97,6

Дебіторська заборгованість   

 

16

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

 

683

 

 

 

 

Аналіз основних показників діяльності підприємства за 9 місяців 2018 року, свідчить про наявність нерівномірного забезпечення готельними місцями номерного фонду готелю,  заповнення якого складає лише 27,9%  (регіональний фактор, віддаленість міста, що негативно вплинуло на інтенсивність руху відвідувачів населення та гостей міста, розвитку туризму).       

До складу чистого прибутку в сумі 1478,0 тис. грн  увійшли доходи, одержані підприємством від усіх видів діяльності підприємства з надання послуг, які були надані в звітний період експлуатації готелю.   

До складу витрат підприємства в сумі 5848,0 тис. грн включені матеріальні витрати на сировину та основні матеріали – 352,0 тис. грн, витрати на паливо та енергію 524,0 тис. грн, на оплату праці – 557,0 тис. грн, відрахування на соціальні заходи – 156,0 тис. грн, амортизація основних засобів – 4023,0 тис. грн  та інші операційні витрати- 236,0 тис.грн, пов'язані з організацією готельного обслуговування.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складала 4728,0 тис. грн, де співвідношення суми нарахованої амортизації основних  засобів (3411,0 тис. грн.) до суми собівартості становить 70,2 %.

Чистий збиток становив 4161,0 тис. грн, що на 471,0 тис. грн. або на 12,8% більше планового показника збитковості експлуатації готелю.

Діяльність підприємства є збитковою. Вищеперелічені фактории негативно вплинули на ефективність експлуатації готельного господарства.

5. Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції фінансовим планом не передбачались.

6. Заходи підвищення ефективності

1. Оптимізація потреб в енергоносіях.

Зниження температури в теплоносіях, у зв"язку із низьким рівнем      заповнення номерного фонду.

2. Оптимізація потреб в електропостачанні.

Відключення додаткових систем кондиціонування, використання       електричних ламп нижчої потужності.

3. Зменшення обсягів закупівлі та використання товарів готельного  сервісу, через низьке заповнення номерного фонду готелю - 8,3%.

У зв’язку з підвищенням тарифу економічний ефект низький.

Для суттєвого покращення економічного стану підприємства та попиту на готельні послуги працівники підприємства стимулювали рух населення, міжрегіональні зв’язки, туризм, можливості для особистого спілкування   людей, а також  постійно співпрацювали з туристичними компаніями, закладами, установами регіону та організаціями, які займаються проведенням свят та інших розважальних заходів (весілля, ювілеїв, дні народжень).

Назад

Президент України

ВРУ

КМУ

Мінрегіон

teplo

data

nazk

economy

academy