Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації
Анонси
  ЧОДА
  ЧОР
  ЧМР
  ns-hotel.com.ua

  Назад

  Інформація щодо розкриття змісту фінансової звітності державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» за 9 місяців 2018 року

  1. Контактна інформація

  ЄДРПОУ - 33460802

  Адреса - Україна,16000,Чернігівська область, м.Новгород-Сіверський, вул. Монастирська,2-а

  Штатна чисельність, осіб - 20

  2. Керівництво

  Прізвище,ім’я, по батькові

  Багнюк Лариса Миколаївна

  Посада

  директор

  Контракт

   01.04.2016

  Строк дії Контракту

  З 01.04.2016 – 01.04.2019

   

   

   

   

   

   

  3. Основна діяльність

  Державне комерційне підприємство «Готель «Слов’янський» створене згідно з розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 08.06.2005 №145 «Про затвердження Статуту державного підприємства     «Готель «Слов’янський». Управління капітального будівництва облдержадміністрації призначений органом управління ДКП «Готель «Слов’янський». Майно підприємства є державною власністю України і закріплено за ним згідно з розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 20.06.2008 №223 «Про передачу органом управління підприємства майна до статутного фонду ДКП «Готель «Слов’янський».

  Статутний капітал підприємства складає 108,9 млн гривень.

  Види діяльності підприємства за КВЕД-2010:

  55.10 Діяльність готелів і подібних   засобів тимчасового розміщування;

  56.10 Діяльність ресторанів,надання послуг мобільного харчування;

  56.30 Обслуговування напоями;

  96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

  96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси;

  96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

  Згідно зі статутом державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» основним видом діяльності є діяльність готелів і подібних   засобів тимчасового розміщування та допоміжні, з надання послуг ресторану та бару          з забезпеченням мобільного харчування і напоями, послуги пральні, тренажерного залу, фінської та турецької лазень, джакузі, місць для відпочинку та розваг, послуги перукарні та салону краси.

  Готель має 30 номерів на 60 місць для тимчасового проживання, в тому числі: чотирьохмісних – 2, двомісних – 4, одномісних – 24, також є ресторан на дві зали та бар на 100 посадочних місць.     

  4. Фінансово-економічні показники за 9 місяців 2018 року

  Основні показники діяльності

  Державного комерційного підприємства «Готель «Слов’янський» 

                                                                                                                                      (тис. грн)                                         

  Назва показника

  Факт наростаючим підсумком за 9 місяців 2018

  План ІІІ квартал 2018

  Факт ІІІ квартал 2018

  Відхилення,  +/-

  Виконання, %

  Минулий рік

  Поточний рік

  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  1576

  1478

  786

  264

  264

  74,9

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  4861

  4728

  1728

  1601

  127

  92,7

  Витрати на сировину і основні матеріали

  484

  352

  139

  169

  30

  121,6

  Витрати на паливо та електроенергію

  85

  114

  20

  0

  20

  0

  Адміністративні витрати

  224

  219

  112

  70

  42

  62,5

  Витрати на з

  868

  839

  401

  293

  108

  73,1

  Матеріальні витрати, у тому числі:

  1 000

  876

  349

  309

  (40)

  88,5

  витрати на сировину та основні матеріали

  484

  352

  139

  169

  30

  121,6

  витрати на паливо та енергію

  516

  524

  210

  140

  (70)

  66,7

  Витрати на оплату праці

  625

  557

  388

  204

  (184)

  52,6

  Відрахування на соціальні заходи

  156

  156

  85

  52

  (33)

  61,2

  Амортизація

  4 032

  4 023

  1 344

  1 341

  (3)

  99,8

  Інші операційні витрати

  152

  236

  75

  72

  (3)

  96,0

  Усього витрат

  5 965

  5 848

  2 241

  1 978

  (263)

  88,3

  Середньооблікова кількість штатних  працівників

  17

   

  20

   

   

  3

   

  Середньомісячна заробітна плата одного штатного   працівника                       

  2592,59

  2872,22

   

   

  279,63

   

  Чистий збиток

  4119

  4161

  1191

  1162

  29

  97,6

  Дебіторська заборгованість   

   

  16

   

   

   

   

  Кредиторська заборгованість

   

  683

   

   

   

   

  Аналіз основних показників діяльності підприємства за 9 місяців 2018 року, свідчить про наявність нерівномірного забезпечення готельними місцями номерного фонду готелю,  заповнення якого складає лише 27,9%  (регіональний фактор, віддаленість міста, що негативно вплинуло на інтенсивність руху відвідувачів населення та гостей міста, розвитку туризму).       

  До складу чистого прибутку в сумі 1478,0 тис. грн  увійшли доходи, одержані підприємством від усіх видів діяльності підприємства з надання послуг, які були надані в звітний період експлуатації готелю.   

  До складу витрат підприємства в сумі 5848,0 тис. грн включені матеріальні витрати на сировину та основні матеріали – 352,0 тис. грн, витрати на паливо та енергію 524,0 тис. грн, на оплату праці – 557,0 тис. грн, відрахування на соціальні заходи – 156,0 тис. грн, амортизація основних засобів – 4023,0 тис. грн  та інші операційні витрати- 236,0 тис.грн, пов'язані з організацією готельного обслуговування.

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складала 4728,0 тис. грн, де співвідношення суми нарахованої амортизації основних  засобів (3411,0 тис. грн.) до суми собівартості становить 70,2 %.

  Чистий збиток становив 4161,0 тис. грн, що на 471,0 тис. грн. або на 12,8% більше планового показника збитковості експлуатації готелю.

  Діяльність підприємства є збитковою. Вищеперелічені фактории негативно вплинули на ефективність експлуатації готельного господарства.

  5. Інвестиційна діяльність

  Капітальні інвестиції фінансовим планом не передбачались.

  6. Заходи підвищення ефективності

  1. Оптимізація потреб в енергоносіях.

  Зниження температури в теплоносіях, у зв"язку із низьким рівнем      заповнення номерного фонду.

  2. Оптимізація потреб в електропостачанні.

  Відключення додаткових систем кондиціонування, використання       електричних ламп нижчої потужності.

  3. Зменшення обсягів закупівлі та використання товарів готельного  сервісу, через низьке заповнення номерного фонду готелю - 8,3%.

  У зв’язку з підвищенням тарифу економічний ефект низький.

  Для суттєвого покращення економічного стану підприємства та попиту на готельні послуги працівники підприємства стимулювали рух населення, міжрегіональні зв’язки, туризм, можливості для особистого спілкування   людей, а також  постійно співпрацювали з туристичними компаніями, закладами, установами регіону та організаціями, які займаються проведенням свят та інших розважальних заходів (весілля, ювілеїв, дні народжень).

  Назад

  08 Жовтня 2015 12:58

  Президент України

  ВРУ

  КМУ

  Мінрегіон

  teplo

  data

  nazk

  economy

  academy