Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

13-03-2015 11:55

Додаток 1 до наказу Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації 
від  26.11.2019 №  558                                                                                                                                                                                                    

Відповідальна особа за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту:

Провідний документознавець відділу адміністративно-господарської, організаційної роботи та інформаційного забезпечення
тел.(0462) 677-104 
ел.адреса: ukb_1@cg.gov.ua

Коваленко Наталія Григорівна

                                                                                                        

Порядок
доступу до публічної інформації
в Управлінні капітального будівництва облдержадміністрації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Управління (у тому числі електронною поштою), реєструються провідним документознавцем відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи. Письмовий запит може бути поданий, як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Запит направляється начальнику Управління. Після підписання відповідь реєструється і надсилається адресату.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли Управління не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо Управлінню відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію:

14000, м.Чернігів вул. Єлецька, 11, приймальня, к.1