Анонси

  ЧОДА

  ЧОР

  ЧМР

  Звітність

  Назад

  Звіт за 2023 рік

  Місцевий бюджет консолідована звітність

  Баланс (ф.1-ДС) консолідована форма.xlsx

  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті консолідована форма (Д.12).xlsx

  Звіт про власний капітал (ф.4-ДС) консолідована форма.xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами консолідована форма (загальна) (ф. 7М).xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами консолідована форма (ф. 7М) 1517367 .xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами консолідована форма (ф. 7М) 1517462 .xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами консолідована форма розпорядники (загальна) (ф. 7М).xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами консолідована форма розпорядники (ф. 7М) 1517367 .xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами консолідована форма розпорядники (ф. 7М) 1517462 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма (загальна) (ф.4-3М).xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма одержувачі (загальна) (ф.4-3М).xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма одержувачі (ф.4-3М) 1517462.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (загальна) (ф.4-3М).xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1510150.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1510191.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1511021.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1511023.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1512010.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1513102.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517321.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517323.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517340.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517372.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517380.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517383.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517384.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду консолідована форма розпорядники (ф.4-3М) 1517462.xlsx

  Звіт про рух грошових коштів (ф.3-ДС) консолідована форма.xlsx

  Звіт про фінансові результати (ф. 2-ДС) консолідована форма.xlsx

  Консолідована форма (загальна) звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М).xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1510150.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1511021.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1511023.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1511091.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1512010.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1513102.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517321.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517323.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517340.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517372.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517380.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517383.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517384.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3М) 1517462.xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М) 1511101 .xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М) 1517130 .xlsx

  Консолідована форма звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М) 1517463 .xlsx

  Консолідована форма одержувачі (загальна) звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М).xlsx

  Консолідована форма одержувачі звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М) 1517463 .xlsx

  Консолідована форма розпорядники (загальна) звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М).xlsx

  Консолідована форма розпорядники звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М) 1511101 .xlsx

  Консолідована форма розпорядники звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2М) 1517130 .xlsx

  Примітки до річної фінансової звітності (ф.-5ДС) консолідована звітність.xlsx

   

  Державний бюджет (за рік)

  Баланс (ф.1-ДС) .xlsx

  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (Д. 20).xlsx

  Звіт про власний капітал(ф.4-ДС).xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7Д) .xlsx

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф.4-2Д) .xlsx

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.4-1Д) .xlsx

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2Д).xlsx

  Звіт про рух грошових коштів(ф.3-ДС).xlsx

  Звіт про фінансові результати(ф.2-ДС).xlsx

  Примітки до річної фінансової звітності ( ф.5-ДС).xlsx

  Місцевий бюджет ( за рік)

  Баланс ( ф.1- ДС).xlsx

  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті (Д.12) .xlsx

  Звіт про власний капітал (ф. 4-ДС).xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7М) 1517367.xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7М) 1517462.xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1510150 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1511021 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1511023 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1511091 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1512010 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1513102 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517321 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517323 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517340 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517372 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517380 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517383 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517384 .xlsx

  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-3М) 1517462 .xlsx

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. 2М) 1511101 .xlsx

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. 2М) 1517130 .xlsx

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. 2М) 1517463 .xlsx

  Звіт про рух грошових коштів (ф. 3-ДС).xlsx

  Звіт про фінансові результати (ф. 2-ДС).xlsx

  Примітки до річної фінансової звітності (ф.5-ДС).xlsx

  Державний бюджет

  ( 9 місяців)

  Баланс (ф.1-ДС).xlsx

  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (ф.20д).xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7д)7951010.xlsx

  Звіт про надходження і використання коштів, отриманихяк плата за послуги (ф.4-1д) 7951010 .xlsx

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д)7951700.xlsx

  Звіт про фінансові результати (ф.2-ДС ).xlsx

  Місцевий бюджет

  ( 9 місяців)

  Баланс (ф.1- ДС).xlsx

  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті (д.12) .xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7м) 1517367 .xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1511101.xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1512010 .xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517323 .xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517372.xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517380 .xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517384.xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517462.xlsx

  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м)1517383.xlsx

  Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (ф.2м) 1517463.xlsx

  Звіт про надходження і використання коштів загального фонду ф.2м) 1517130.xlsx

  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м)1511101.xlsx

  Звіт про фінансові результати (ф.2-ДС).xlsx

   

  Місцевий бюджет ( І півріччя )

  Звіт про фінансові результати ( ф. 2 - ДС ).xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 -3 м) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 - 3м) 1512010.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 - 3 м) 1517380.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7 м) 1517367.xlsx
  Звіт про використання коштів загального фонду (ф. 2 м) 1517463.xlsx
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті ( Д. 12 ).xlsx
  Баланс (ф.1 - ДС).xlsx

  Державний бюджет ( І півріччя ) 

   

  Звіт про фінансові результати (ф. 2 - ДС).xlsx
  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1 д) 7951010.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7 д) 7951010.xlsx
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (Д. 20).xlsx
  Баланс ( ф.1 - ДС).xlsx

  Місцевий бюджет ( І квартал )

  Звіт про фінансові результати (ф.2 - ДС).xls
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 1517367.xls
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3) 1517380.xlsx
  Баланс (ф.1 - ДС).xls
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті (Д.12).xlsx

  Держаний бюджет ( І квартал )

  Звіт про фінансові результати (ф.2 - ДС).xlsx
  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1Д) 7951010.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7Д) 7951010.xlsx
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (Д.20).xlsx
  Баланс (ф.1-ДС).xls

   

  Звіт за 2022 рік

  Державний бюджет (за рік)

  Баланс ( ф.1-ДС).xlsx
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями (Д . 20 7951010) .xlsx
  Звіт про власний капітал (ф.4-ДС).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7 д 7951010) .xlsx
  Звіт про надходження та використання загального фонду (ф.2 7951700) .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф.4-2 д 7951010) .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.4-1 д 7951010) .xlsx
  Звіт про рух грошових коштів ( ф.3-ДС).xlsx
  Звіт про фінансові результати ( ф.2-ДС).xls
  Примітки до річної фінансової звітності (ф.5-ДС) .xlsx

  Місцевий бюджет ( за рік)

  Баланс (ф. 1-ДС).xlsx
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті (Д.15).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м 1517367) .xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.2м 1517140) .xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м 1517325) .xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м 1517361) .xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м 1517462) .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м 1514082) .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м 1515041) .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м 1517463) .xlsx
  Звіт про рух грошових коштів (ф.3-ДС).xlsx
  Звіт про фінансові результати ( ф.2-ДС).xlsx
  Примітки до річної фінансової звітності (ф.5-ДС).xlsx

  Державний бюджет

  ( 9 місяців)

  Баланс (ф.1-ДС).xlsx
  Довідка про дебіторську, кредиторську заборгованість ( Д.20).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7д) 7951010.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( ф. 2д) 7951700.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як оплата за послуги (ф.4-1д) 7951010.xlsx
  Звіт про фінансові результати (ф. 2 -ДС).xls

  Місцевий бюджет

  ( 9 місяців)

  Баланс ( ф.1-ДС).xls
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті ( Д.12).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( ф.7м) 1517367.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( ф.7м) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( ф.4-3м) 1517140.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( ф.4-3м) 1517325.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( ф.4-3м) 1517361.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( ф.4-3м) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м) 1514082.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м) 1515041.xlsx
  Звіт про фінансові результати (ф.2-ДС).xls

  Місцевий бюджет 

  І півріччя

  Баланс на I півріччя 2022 (ф.1-ДС).xlsx
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті ( Додаток 12).xls
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 1517367.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517140.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517325.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517361.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. 2м) 1514082.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф. 2м) 1515041.xlsx
  Звіт про фінансові результати (ф. 2-ДС).xls

  І квартал 

  Баланс на 01.04.2022 (ф.1-ДС).xls
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті ( Додаток 12).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7 м)1517367.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 -3м) 1517361.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 -3м) 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 -3м).xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4 -3м).xlsx 1517140.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м).xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м).xlsx 1515041.xlsx
  Звіт про фінансові результати (ф. 2-ДС).xlsx

  Державний бюджет 

  І півріччя 

  Баланс за I півріччя 2022 (ф.1-ДС).xlsx
  Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість ( Додаток 20).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7Д) 7951010.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7Д) 7951700.xlsx
  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.4-1д) 7951010.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д) 7951700.xlsx
  про фінансові результати (ф.2-ДС)_2022_08_12_10_07_55.xlsx

  І квартал 

  Баланс на 01.04.2022 ( ф. 1-ДС).xlsx
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (ф. Додаток 20).xlsx

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. 7д).xlsx
  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. 4-1д).xlsx

  Звіт про фінансові результати (ф.2-ДС).xlsx

  Звіт за 2021 рік

  Форми державного бюджету

  Баланс (форма №1-ДС).xlsx
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями ( Додаток №20).xlsx
  Звіт про власний капітал (форма №4-ДС).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма 7д) 7951010.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 2751270 .xlsx
  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1) 7951010 .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) 2761070.xlsx
  Звіт про рух грошових коштів (форма №3-ДС).xlsx
  Звіт про фінансові результати (форма № 2-ДС).xlsx
  Примітки до річної фінансової звітності ( форма №5-ДС).xlsx

  Форми обласного бюджету

  Баланс (форма №1-ДС).xlsx
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті (Додаток № 12).xlsx
  Звіт про власний капітал (форма № 4-ДС).xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м).xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517310 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517322 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517330 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517361 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517367 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517380 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517462 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1517463 .xlsx
  Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3) 1518313 .xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 1510180.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 1514082.xlsx
  Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-ДС).xlsx
  Звіт про фінансові результати (форма № 2-ДС).xlsx
  Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-ДС).xlsx

   

  Звіт за 2020 рік

  Форми державного бюджету

  Баланс ф,1-ДС.xlsx
  Довідка про дебіторську заборгованість за видатками ф 23 .xlsx
  Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.xlsx
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями.xlsx
  Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках.xlsx
  Довідка про підтвердження залишків на інших рахунках.xlsx
  Звіт про власний капітал ф 4-ДС.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів 2761070.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів 7951010.xlsx
  Звіт про рух грошових коштів ф 3-ДС.xlsx
  Звіт про фінансові результати ф 2-ДС.xlsx
  Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету.xlsx

  Баланс за I півріччя 2020 р.pdf
  Довідка про дебіторську заборгованість д. 23 заг.pdf
  Довідка про дебіторську заборгованість д. 23 спец.pdf
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість д.26.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. 7д 2751300.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. 7д 2761070.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. 7д 7951010.pdf
  Звіт про фінансові результати за I півріччя 2020 р.pdf
  Звіт про надходження та використання коштів ф. 2д 2761070.pdf
  Звіт про надходження та використання коштів ф. 4-1д 7951010.pdf

  Баланс за І кв.2020 р.pdf
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість дод 26.pdf
  Довідка про заборгованість за видатками дод. 23.pdf
  Довідка про заборгованість за видатками.pdf
  Звіт про використання коштів ф.4-1 м 7951010.pdf
  Звіт про використання коштів ф.4-1 д 7951010.pdf
  Звіт про заборгованість коштів ф.7 д 2751300.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) 7951010.pdf
  Звіт про фінансові результати І кв 2020 р.pdf

  Форми обласного бюджету

  Баланс ф 1-ДС.xlsx
  Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.xlsx
  Довідка про залишки коштів в іноземній валюті на поточних рахунках.xlsx
  Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках.xlsx
  Звіт про власний капітал ф 4-ДС.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф 7 1517367.xlsx
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф 7 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень загального фонду ф.4 1510180.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень загального фонду ф.4 1514082.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень загального фонду ф.4 1517463.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1517310.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1517321.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1517361.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1517363.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1517367.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1517462.xlsx
  Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.4 1518313.xlsx
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф 2 1514082.xlsx
  Звіт про рух грошових коштів ф 3-ДС.xlsx
  Звіт про фінансові результати ф 2-ДС.xlsx
  Реестр про залишки коштів загального та спеціального фондів.xlsx
  Баланс за I півріччя 2020 р.pdf
  Довідка про дебіторську заборгованість за видатками дод,23.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф 7м 1517321.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф 7м 1517361.pdf
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф 7м 1517367.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.2м 1510180.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.2м 1514082.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.2м 1517461.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.2м 1517463.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1517310.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1517321pdf.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1517361.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1517363.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1517367.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1517462.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф.4-3м 1518313pdf.pdf
  Звіт про фінансові результати за I півріччя 2020 р.pdf
  Баланс за І кв 2020 року.pdf
  Довідка про дебіторську заборгованість дод.23.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф. 4-3м 1517321.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф. 4-3м 1517361.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф. 4-3м 1517367.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф. 4-3м 1518313.pdf
  Звіт про надходження і використання коштів ф. 7м 1517367.pdf
  Звіт про надходження коштів 1510180.pdf
  Звіт про фінансові результати за І кв 2020 року.pdf

   

  Звіт за 2019 рік

  Форми державного бюджету

  Форма № 2Д - 2761070.pdf
  Форма № 4- 7951010.pdf
  Форма №4 - 2761070.pdf
  Форма 5-ДС.pdf
  Форма №7 - 2751300.pdf
  Форма №7 - 7951010.pdf
  Форма №7- 2761070.pdf
  Баланс ф,1-ДС.pdf
  Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 1.pdf
  Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.pdf
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість.pdf
  Довідка про підтвердження залишків на інших рахунках.pdf
  Довідка про підтвердження залишків.pdf
  Звіт про власний капітал ф,4-ДС.pdf
  Звіт про рух грошових коштів ф,3-ДС.pdf
  Звіт про фінрезультати.pdf
  Реестр про залишки коштів.pdf

  Форми обласного бюджету

  Форма №2 - 1510180.pdf
  Форма №2- 1514082.pdf
  Форма №2- 1517463.pdf
  Форма №2- 1518313.pdf
  Форма №4 - 1517361.pdf
  Форма №4 - 1510180.pdf
  Форма №4 - 1517363.pdf
  Форма №4 - 1517370.pdf
  Форма №4 - 1518311.pdf
  Форма №4 - 1518330.pdf
  Форма №4 -1517310.pdf
  Форма №4 -1517361..pdf
  Форма №4 -1517462.pdf
  Форма №4 -1518312.pdf
  Форма №4 -1518313.pdf
  Форма №4-1517367.pdf
  Форма №4-1517463.pdf
  Форма №5-ДС.pdf
  Форма №7 - 1510180.pdf
  Форма №7 - 1517361.pdf
  Форма №7- 1517462.pdf
  Форма № 7 - 1514082.pdf
  Баланс ф.1-ДС.pdf
  Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість.pdf
  Довідка про підтвердження залишків.pdf
  Звіт про рух грошових коштів ф.3-ДС.pdf
  Звіт про власний капітал ф,№4- ДС.pdf
  Звіт про фінансові результати ф №2-ДС.pdf
  Реестр про залишки коштів.pdf

  Звіт за ІІI квартал 2019 року

  Форми державного бюджету

  форма 2д - 2751470.xlsx
  форма 2д - 2761070.xlsx
  форма 4-1д -7951010.xlsx
  форма 4-3д - 2761070.xlsx
  форма 7д - 2751300.xlsx
  форма 7д - 2751320.xlsx
  форма 7д - 2761070.xlsx
  форма 7д - 7951010.xlsx

   

  Форми обласного бюджету

  форма 2м - 1510180.xlsx
  форма 2м - 1517463.xlsx
  форма 4-3м - 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1517367.xlsx
  форма 4-3м - 1517370.xlsx
  форма 4-3м - 1517462.xlsx
  форма 4-3м - 1518312.xlsx
  форма 4-3м - 1518313.xlsx
  форма 4-3м -1517361.xlsx
  форма 4-3м -1517363.xlsx
  форма 4-3м -1517463.xlsx
  форма 4-3м -1518330.xlsx
  форма 7м - 1517361.xlsx
  форма 7м - 1517367.xlsx
  форма 7м - 1517462.xlsx
  форма 7м - 1518313.xlsx

  **********

  Звіт за ІІ квартал 2019 року

  Форми державного бюджету

  форма 2д - 2751470.xlsx
  форма 2д - 2761070.xlsx
  форма 4-1д - 7951010.xlsx
  форма 7д - 2751300.xlsx
  форма 7д - 2751320.xlsx
  форма 7д - 2761070.xlsx
  форма 7д - 7951010.xlsx

  Форми обласного бюджету

  форма 2м - 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1517361.xlsx
  форма 4-3м - 1517363.xlsx
  форма 4-3м - 1517367.xlsx
  форма 4-3м - 1517370.xlsx
  форма 4-3м - 1517462.xlsx
  форма 4-3м - 1518312.xlsx
  форма 4-3м - 1518313.xlsx
  форма 4-3м - 1518330.xlsx
  форма 7м - 1517361.xlsx
  форма 7м - 1517367.xlsx

   

  *******

   

  Звіт за І квартал 2019 року

  Форми державного бюджету
  форма 2д - 2751470.xlsx
  форма 4-1д - 7951010.xlsx
  форма 7д - 2751300.xlsx
  форма 7д - 2751320.xlsx
  форма 7д - 2761070.xlsx
  форма 7д - 7951010.xlsx
  Форми обласного бюджету
  форма 2 м- 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1517361.xlsx
  форма 4-3м - 1517363.xlsx
  форма 4-3м - 1517367.xlsx
  форма 4-3м - 1517370.xlsx
  форма 4-3м - 1517462.xlsx
  форма 7м - 1517361.xlsx
  форма 7м - 1517367.xlsx

  ******

  Звіт за 2018 рік

  форма 2д - 2751320.xlsx
  форма 2д - 2751470.xlsx
  форма 2д - 2761070.xlsx
  форма 4-1д - 7951010.xlsx
  форма 4-3д - 2761070.xlsx
  форма 4-3д - 3131090.xlsx
  форма 7д - 2751300.xlsx
  форма 7д - 2751320.xlsx
  форма 7д - 2761070.xlsx
  форма 7д - 7951010.xlsx
  форма 2м - 1517463.xlsx
  форма 2м -1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1517321.xlsx
  форма 4-3м - 1517322.xlsx
  форма 4-3м - 1517361.xlsx
  форма 4-3м - 1517363.xlsx
  форма 4-3м - 1517367.xlsx
  форма 4-3м - 1517370.xlsx
  форма 4-3м - 1517462.xlsx
  форма 4-3м - 1517464.xlsx
  форма 4-3м - 1518311.xlsx
  форма 4-3м - 1518312.xlsx
  форма 4-3м - 1518313.xlsx
  форма 4-3м - 1518330.xlsx
  форма 7м - 1517361.xlsx

  ******

  Звіт за ІІІ квартал 2018 року

  форма 2м - 1510180.xlsx
  форма 2м - 1517463.xlsx
  форма 4-3 м - 1517462.xlsx
  форма 4-3м - 1510180.xlsx
  форма 4-3м - 1517321.xlsx
  форма 4-3м - 1517322.xlsx
  форма 4-3м - 1517361.xlsx
  форма 4-3м - 1517363.xlsx
  форма 4-3м - 1517370.xlsx
  форма 4-3м - 1518311.xlsx
  форма 4-3м - 1518312.xlsx
  форма 4-3м - 1518313.xlsx
  форма 4-3м - 1518330.xlsx
  форма 7м - 1510180.docx
  форма 7м - 1517361.docx
  форма 7м - 1518311.docx
  форма 2д - 2761070.xlsx
  форма 4-1д - 7951010.xlsx
  форма 4-3д - 2761070.xlsx
  форма 4-3д - 3131090.xlsx
  форма 7д - 2751300.docx
  форма 7д - 2761070.docx
  форма 7д - 7951010.docx

  ******

  Звіт за ІІ квартал 2018 року

  ф. №4-3д - 2761070.xlsx
  ф. №4-3д - 3131090.xlsx
  ф.№2д - 2751470.xlsx
  ф.№2д - 2761070.xlsx
  ф.№2м - 1510180.xlsx
  ф.№4-1д - 7951010.xlsx
  ф.№4-3м - 1510180.xlsx
  ф.№4-3м - 1517322.xlsx
  ф.№4-3м - 1517361.xlsx
  ф.№4-3м - 1517363.xlsx
  ф.№4-3м - 1517462.xlsx
  ф.№4-3м - 1518311.xlsx
  ф.№4-3м - 1518312.xlsx
  ф.№4-3м - 1518313.xlsx
  ф.№4-3м - 1518330.xlsx
  ф.№7д - 2751300.xlsx
  ф.№7д - 7951010.xlsx
  ф.№7м - 1517462.xlsx
  ф.№7м - 1518313.xlsx

  ******

  Звіт за І квартал 2018 року

  Звіт 2д - 2751470.PDF
  Звіт 2м - 1510180.PDF
  Звіт 4-1д - 7951010.PDF
  Звіт 4-3д - 3131090.PDF
  Звіт 4-3м - 1510180.PDF
  Звіт 4-3м - 1517361.PDF
  Звіт 4-3м - 1517363.PDF
  Звіт 4-3м - 1517462.PDF
  Звіт 7д - 2751300.PDF
  Звіт 7д - 7951010.PDF
  Звіт 7м - 1517363.PDF
  Звіт 7м - 1517462.PDF


  ******

  Звіт за 2017 рік

  Звіт 2 д - 2751470.PDF
  Звіт 2 д - 2761070.PDF
  Звіт 2 м - 4716650.PDF
  Звіт 4-1 д - 7951010.PDF
  Звіт 4-3 д - 2761070.PDF
  Звіт 4-3 м - 4716310.PDF
  Звіт 4-3 м - 4716380.PDF
  Звіт 4-3 м - 4716410.PDF
  Звіт 4-3 м - 4716650.PDF
  Звіт 4-3 м - 4716680.PDF
  Звіт 4-3 м - 4718600.PDF
  Звіт 4-3 м - 4719130.PDF
  Звіт 4-3 м - 4719140.PDF
  Звіт 7 д - 2751300.PDF
  Звіт 7 д - 7951010.PDF

  ******

  Звіт за ІІІ квартал 2017 року

  Звіт 2д -2751470-одержувач.PDF
  Звіт 2д- 2761070.PDF
  Звіт 2м - 4716650 - одержувач.PDF
  Звіт 4-1д -7951010.PDF
  Звіт 4-3д - 2761070.PDF
  Звіт 4-3м - 4716310.PDF
  Звіт 4-3м - 4716380.PDF
  Звіт 4-3м - 4716410.PDF
  Звіт 4-3м - 4716650.PDF
  Звіт 4-3м - 4716680 - одержувач.PDF
  Звіт 4-3м - 4718600.PDF
  Звіт 4-3м - 4719120.PDF
  Звіт 4-3м - 4719130.PDF
  Звіт 4-3м - 4719140.PDF
  Звіт 7д - 2751300.PDF
  Звіт 7д - 2761070 заг.фонд.PDF
  Звіт 7д - 2761070 спец.фонд.PDF
  Звіт 7д - 7951010.PDF
  Звіт 7м - 4716410.PDF
  Звіт 7м - 4716650.PDF
  Звіт 7м - 4716680 - одержувач.PDF
  Звіт 7м - 4719130.PDF

  ******

  Звіт за ІІ квартал 2017 року

  Звіт 2 - 2751470-одержувач.doc
  Звіт 2 - 4716650-одержувач.doc
  звіт 4-1 - 7951010.PDF
  Звіт 4-3 - 4716380.doc
  Звіт 4-3 - 4716650.doc
  Звіт 4-3 - 4716680 - одержувач.doc
  Звіт 4-3 - 4718600.doc
  Звіт 4-3 - 4719120.doc
  Звіт 4-3 - 4719130.doc
  Звіт 4-3 - 4719140.doc

  ******

  Звіт за І квартал 2017 року

  Звіт 2 - 2751470 (одержувач).doc
  Звіт 4-1 - 7951010.PDF
  Додаток 4 - 4718600.doc
  Додаток 4 - 4719120.doc
  Додаток 4 - 4719130.doc
  Додаток 4 - 4719140.doc

  ******

  Звітність за 2016 рік

  Додаток 4 звіт 2д - 2751470-одержувач.doc
  Додаток 4 звіт 2д - 2761070.doc
  Додаток 4 звіт 2д - 3511450.doc
  Додаток 4 звіт 2м - 170703-одержувач.doc
  Додаток 4 звіт 2м - 250404.doc
  Додаток 5-7951010.PDF
  Додаток 7 (форма 4-3м) - м.Чернігів.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-150101.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-150122.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-170703 одержувач.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-170703.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-240602.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-240603.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-240604.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-250404.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Борзна.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Прилуки.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Талалаївка.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Бахмач.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Городня.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Ічня.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Короп.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Корюківка.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Куликівка.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Мена.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Носівка.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Ріпки.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Семенівка.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Сосниця.doc
  Додаток 7 (форма 4-3м)-Чернігівський р-н.doc

  ******

  Звіт за ІІІ квартал 2016 року

  Додаток 4 - 170703 (одержувач).doc
  Додаток 4 - 250404.doc
  Додаток 4 - 2751470 (одержувач).doc
  Додаток 4 - 2761070.doc
  Додаток 4 - 3511450.doc
  Додаток 5-7951010.PDF
  Додаток 7 - 150101.doc
  Додаток 7 - 150122.doc
  Додаток 7 - 170703 (Бахмацький РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Бюджет м.Чернігова).doc
  Додаток 7 - 170703 (Городнянський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Ічнянський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Коропський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Корюківський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Куликівський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Менський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Носівський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Прилуцький РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Семенівський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Сосницький РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Талалаївський РБ).doc
  Додаток 7 - 170703 (Черніігівський РБ).doc
  Додаток 7 - 240602.doc
  Додаток 7 - 240603.doc
  Додаток 7 -170703 (одержувач).doc
   

  Звіт за ІІ квартал 2016 року

  Додаток 4 - 250404.doc
  Додаток 4 - 2751470.doc
  Додаток 4 - 3511450.doc
  Додаток 5-7951010.PDF
  Додаток 7 -150101.doc
  Додаток 7 -150122.doc
  Додаток 7 -170703 (Бахмацький РБ).doc
  Додаток 7 -240602.doc
  Додаток 7 -240603.doc
  Додаток 7-170703 (Бюджет м.Чернігова).doc
  Додаток 7-170703 (Ічнянський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Коропський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Куликівський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Менський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Семенівський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Чернігівський РБ).doc
  Додаток 10-150122.doc
  Додаток 10-170703 (Бахмацький РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Бюджет м.Чернігова).doc
  Додаток 10-170703 (Городнянський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Ічнянський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Коропський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Корюківський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Куликівський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Менський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Носівський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Прилуцький РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Ріпкинський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Семенівський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Сосницький РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Талалаївський РБ).doc
  Додаток 10-170703 (Чернігівський РБ).doc
  Додаток 10-240603.doc
  Додаток 10-2751300.doc
  Додаток 10-7951010.PDF
  Додаток 10-7951800.doc
   

  Звіт за І квартал 2016 року

  Додаток 4 - 2751470.doc
  Додаток 4 - 3511450.doc
  Додаток 7-150101.doc
  Додаток 7-150122.doc
  Додаток 7-170703 (Бахмацький РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Бюджет м. Чернігова).doc
  Додаток 7-170703 (Ічнянський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Коропський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Куликівський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Менський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Семенівський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Чернігівський РБ).doc
  Додаток 7-240602.doc
  Додаток 7-240603.doc

  ******
   

  Звітність за 2015 рік

  Додаток 4 -170703.doc
  Додаток 4-170703.doc
  Додаток 4-240404.doc
  Додаток 4-2751470.doc
  Додаток 4-3511450.doc
  Додаток 7 -170703.doc
  Додаток 7-150122.doc
  Додаток 7-170703 (Бахмацький РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Борзнянський РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Козелецький РБ).doc
  Додаток 7-170703 (Прилуцький РБ).doc
  Додаток 7-170703.doc
  Додаток 7-240602.doc
  Додаток 7-240603.doc
  Додаток 7-250404.doc

  ******

  Назад

  Президент України

  ВРУ

  КМУ

  Мінрегіон

  data

  economy

  academy

  teplo

  teplo

  teplo